Szkolenie specjalistów dla KGHM

Szkolenie specjalistów dla KGHM
fot. Grażyna Hanaf Uczniowie bolesławieckich szkół zawodowych uczestniczyć będą w programie szkolenia kadr dla KGHM Polska Miedź S.A. List intencyjny o współpracy podpisali starosta Cezary Przybylski i prezes Herbert Wirth.
istotne.pl porozumienie, kghm, powiat bolesławiecki

Szkolenie specjalistycznych kadr dla Spółki w bolesławieckich szkołach to realizacja marzeń Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Program szkolenia jest przygotowany profesjonalnie i konkretnie, ale nie wiadomo jeszcze ilu absolwentów ponadgimnazjalnych szkół dostanie w przyszłości pracę w kopalniach KGHM.

Prezes Herbert Wirth nie ukrywał, że chociaż daty realizacji inwestycji w Warcie Bolesławieckiej są niepewne i odległe (2025-26 rok), to dzisiejsze potrzeby kadrowe KGHM są ogromne, a specjalistów ze świecą szukać. Dlatego robi wszystko, by szkoły zawodowe wesprzeć w dostosowaniu kierunków kształcenia do potrzeb przemysłu miedziowego oraz uruchomić programy aktywizacyjne dla absolwentów szkół branży górniczej, mechanicznej i mechatronicznej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu.

Na konferencji prasowej, która odbyła się w piątek (14 września) dyrektorka Departamentu Zarządzania Szkoleniami – koordynator projektu ze strony KGHM – mówiła bardzo konkretnie o szansach absolwentów na zatrudnienie w koncernie.

– Podsumowując program, którego czwarta edycja jest realizowana w Lubinie, na 50 stażystów 41 osób dostało u nas pracę – mówiła dyrektorka Anna Trusiak. – Po ukończeniu szkoły przeprowadzamy z absolwentem dwie rozmowy kwalifikacyjne. Pierwszą, która kwalifikuje go na 6-miesięczny staż w kopalniach KGHM, i drugą, którą przeprowadzamy po okresie stażu, w celu zatrudnienia na konkretne stanowisko.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie przygotowania wykwalifikowanej kadry dla potrzeb regionu, w tym dla KGHM Polska Miedź S.A
Od lewej: wiceprezesa zarządu W. Kędzia, starosta C. Przybylski, prezes zarządu – H. Wirth i A. Trusiak dyrektorka Departamentu Zarządzania SzkoleniamiPodpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie przygotowania wykwalifikowanej kadry dla potrzeb regionu, w tym dla KGHM Polska Miedź S.A Od lewej: wiceprezesa zarządu W. Kędzia, starosta C. Przybylski, prezes zarządu – H. Wirth i A. Trusiak dyrektorka Departamentu Zarządzania Szkoleniamifot. Grażyna Hanaf

Starosta podkreślał na konferencji rangę tego porozumienia. – Rozwój Bolesławca, Warty Bolesławieckiej jest nierozerwalnie związany z przemysłem miedziowym – mówił Cezary Przybylski. – Tworzenie specjalistycznych kadr w naszych szkołach to dobra inwestycja na przyszłość.

Dariusz Kwaśniewski, który koordynuje program z ramienia starostwa przypomniał, jak ważne jest łączenie szkolnictwa z biznesem. – Zdobyliśmy się na wielką sprawę – mówił członek zarządu. – I łączymy z tym porozumieniem wielkie nadzieje, bo mamy jedne z najlepszych szkół zawodowych na Dolnym Śląsku.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu jest jedynym starostwem, które podjęło się tego typu współpracy z KGHM. Współpraca zgodnie z podpisanym listem intencyjnym będzie dotyczyła:

  • dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb przemysłu miedziowego
  • wnioskowania o powołanie nowych typów szkół, zawodów i specjalności zgodnie z aktualnymi i przyszłymi potrzebami przemysłu miedziowego
  • wsparcia w pozyskiwaniu kadry dydaktycznej szkoły, szczególnie do nauczania specjalistycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu
  • wsparcia i udzielania pomocy szkole w nowelizacji treści programów nauczania przedmiotów zawodowych przez udostępnienie dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji, regulaminów, nowych technologii oraz opracowań dotyczących prac dyplomowych
  • organizowania i przeprowadzania praktyk zawodowych na terenie Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z przyjętymi odrębnymi porozumieniami/umowami
  • pomocy w poszukiwaniu nowych miejsc praktyk zawodowych w firmach współpracujących z KGHM Polska Miedź S.A.
  • pozyskiwania środków finansowych na cele edukacyjne na zasadach partnerskiej współpracy
  • współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu dotyczącej prowadzenia i organizacji programów aktywizacyjnych dla absolwentów szkół branży górniczej, mechanicznej i mechatronicznej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu

(informacja: G.H.)