Przebudowa mostu na Bobrze może ruszyć w 2014 r.

Przebudowa mostu na Bobrze może ruszyć w 2014 r.
fot. UM Rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA poinformowała nas, że przebudowa bolesławieckiego mostu może rozpocząć się za dwa lata.
istotne.pl urząd miasta, remont, most, bóbr, gddkia

O sprawie pisaliśmy na początku lutego br. W czasie sesji Rady Miasta prezydent Bolesławca Piotr Roman powiadomił rajców, że otrzymał z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze informację o tym, że dyrektor wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zwrócił się do szefa GDDKiA o wprowadzenie do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 zadania pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 94 wraz z przebudową mostu przez rzekę Bóbr w Bolesławcu”.

– Przebudowa tego mostu jest bardzo ważna. Kiedy bowiem wprowadzone zostaną opłaty za autostradę, nikt rozsądny nie zapłaci 10 zł, żeby dojechać do Zgorzelca, albo 20 zł, żeby dotrzeć do Wrocławia – argumentował Roman. – A to oznacza, że do tych 8 tys. pojazdów, które w ciągu doby przejeżdżają przez nasz most, dołączy co najmniej 50% samochodów, które teraz korzystają z autostrady. I będziemy mieli sytuację zbliżoną do tej, jaka miała miejsce w 2005 r. [wtedy średni dobowy ruch na tym moście wynosił ponad 14,5 tys. pojazdów – przyp. red.]

Kiedy rozpocznie się przebudowa bolesławieckiego mostu? – Wprowadzenie inwestycji do planu możliwe jest w momencie aktualizacji tego planu. Decyzję o aktualizacji planu i wprowadzeniu tego zadania podejmuje Ministerstwo Transportu – mówi Joanna Borkowska, rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA. – Dodatkowo złożyliśmy wniosek do centrali GDDKiA o wpisanie tego zadania do planu działań na sieci dróg krajowych. We wniosku założyliśmy, że prace nad opracowaniem dokumentacji, w przypadku zapewnienia finansowania, mogłyby toczyć się w latach 2012-2013, natomiast realizacja zadania w latach 2014-2015.

– Od wielu lat wrocławski oddział GDDKiA zgłaszał konieczność budowy obiektu i przebudowy otaczającego go układu komunikacyjnego i starał się o pozyskanie środków na opracowanie dokumentacji i realizację – podkreśla Borkowska. – Od momentu przejęcia obiektu, czyli od 2001 roku, wrocławski oddział GDDKiA przeprowadził prace remontowe o wartości prawie 4 mln zł. Jednak zdajemy sobie sprawę, że przeprowadzone prace naprawcze nie rozwiązały problemu, a zły stan obiektu wymaga gruntownej przebudowy. Jednocześnie mamy nadzieję, że deklaracja prezydenta Bolesławca Piotra Romana, którą złożył 14 listopada 2011 roku, a która dotyczy współfinansowania projektu budowlanego budowy drugiej nitki mostu w wysokości 50% kosztów, zbliży nas do realizacji tego zadania.

Koszt „Przebudowy układu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 94 wraz z przebudową mostu przez rzekę Bóbr w Bolesławcu” szacowany jest na ok. 61 mln zł.

(informacja: ii)