Opłaty za śmieci wyższe o 11%?

Opłaty za śmieci wyższe o 11%?
fot. B.org W lutym radni przyjmą albo odrzucą projekt uchwały w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych.
istotne.pl urząd miasta, śmieci, pieniądze, samorząd

W czasie najbliższej sesji Rady Miasta Bolesławiec, która odbędzie się w środę, 1 lutego, radni będą głosować nad projektem uchwały „w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec”. Jeśli ten akt prawny wejdzie w życie, górne stawki za wywóz śmieci zwiększą się o 11%.

W uzasadnieniu dokumentu możemy przeczytać:

W związku z tym, że wszyscy mieszkańcy Bolesławca objęci zostali systemem selektywnego zbierania i odbierania odpadów, a jednocześnie posiadają stosowne umowy – maksymalną stawką wynikającą z tej uchwały jest kwota: 70 zł/m³ netto + VAT [podkreślenie – red.]. Dotychczas obowiązująca stawka w przypadku odpadów zbieranych selektywnie wynosiła 69 zł/m³ brutto, tj. 65,55 zł/m³ netto. Zmiana wysokości tej stawki o ok. 11% wynika ze wzrostu od 1 stycznia 2012 r. stawki opłat za umieszczanie odpadów komunalnych [...] na składowisku odpadów [...], wzrostu cen paliw i energii, wzrostu inflacji na poziomie 4,3%.

Nie ulegają zmianie natomiast opłaty za wywóz nieczystości ciekłych, które ustalone zostały w 2005 r. na poziomie 48,15 zł/m³ netto + obowiązujący podatek VAT.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)