Uniwersytet Trzeciego Wieku ma pięć lat!

Uniwersytet Trzeciego Wieku ma pięć lat!
fot. Gerard Augustyn Już od pięciu lat bolesławiecki UTW daje słuchaczom radość, szczęście oraz mobilizuje do aktywności umysłowej, fizycznej i społecznej.
istotne.pl jubileusz, wiesława olczyk, utw bolesławiec, ue wrocław

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu, afiliowany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, został powołany 13 października 2007 roku. Od samego początku jego spiritus movens jest Wiesława Olczyk.

W 2012 r. – Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którego obchodom patronuje pierwsza dama RP Anna Komorowska – bolesławiecki UTW obchodzi swoje pięciolecie. Jubileusz odbył się 24 maja w sali Kina Forum.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: wicestarosta Stanisław Chwojnicki, prezydent Bolesławca Piotr Roman, wiceprezydent Kornel Filipowicz, sekretarz miasta Jerzy Zieliński, przewodniczący Rady Miasta Józef Pokładek, wiceszefowa RM Janina Piestrak-Babijczuk oraz przedstawiciele wrocławskiego UE i dolnośląskich uniwersytetów trzeciego wieku. Ceremonię otworzył pełnomocnik rektora Uniwersytetu Ekonomicznego ds. Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Bolesławcu dr Artur Zaborski.

Nie zabrakło gratulacji i podziękowań. Galę uświetniły występy chóru UTW (pod kierownictwem Aleksandra Samostrokova), Zespołu Pieśni i Tańca „Bolesławiec” BOK-MCC (podopiecznych Agnieszki Podłaszczyk), słuchaczy gimnastyki tanecznej UTW, dzieci z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7, uczniów SP nr 1 oraz wybitnej wokalistki Aleksandry Sozańskiej-Kut wraz z zespołem.


Siedziba Uniwersytetu mieści się przy ul. Jana Pawła II 38c (budynek Szkoły Podstawowej nr 1). Słuchaczem UTW może być osoba posiadająca uprawnienia emerytalne bądź rentowe. Zdobyte wykształcenie nie ma żadnego znaczenia!

Bolesławiecki Uniwersytet spełnia cele edukacyjne i aktywizujące: dążenie do zmiany stereotypów związanych z ludźmi w wieku senioralnym; propagowanie wiedzy, zdrowia, kultury i dobrych obyczajów; ułatwienie słuchaczom dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki, a także promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. O to wszystko dba doświadczona kadra: nauczyciele z wieloletnim stażem, specjaliści w swoich dziedzinach oraz Rada Słuchaczy.

Coś dla ducha i dla ciała

Oferta programowa Uniwersytetu dostosowana jest do oczekiwań i potrzeb słuchaczy. Dzięki niej bolesławiecki UTW otrzymał w lipcu 2011 r. Certyfikat Samoakredytacji Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

UTW oferuje bogaty wybór zajęć:
naukę języka angielskiego i niemieckiego
naukę podstaw obsługi komputera
zajęcia ruchowe: gimnastykę rehabilitacyjną, taneczną i chińską; jogę, siłownię i taniec orientalny
basen: rehabilitację w wodzie, naukę pływania i aerobik
warsztaty: psychologiczne, muzyczne, malarskie i teatralne (w planie)
klub kulturalno-poznawczy
nordic walking (marsze z kijkami).

Otwarci na innych

Uniwersytet stwarza swoim słuchaczom możliwość ciągłego poszerzania wiedzy, pobudza do aktywności, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska bolesławieckich seniorów. UTW w Bolesławcu utrzymuje kontakty z innymi uniwersytetami tego typu na Dolnym Śląsku i nie tylko.

Rada Słuchaczy, prężnie działające ogniwo UTW, organizuje wykłady, wyjazdy do teatru, opery, filharmonii, wycieczki krajoznawczo-turystyczne po pięknej ziemi dolnośląskiej oraz zagraniczne – w obrębie Euroregionu Nysa. W kwietniu br. klub kulturalno-poznawczy zorganizował wyjazd do Lubania w celu poznania ciekawych zabytków miasta.

„Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”

UTW to między innymi Miejska Olimpiada Seniorów i Olimpiada Seniorów w Czeskiej Lipie, spotkania tematyczne w zakresie przyrody, historii, zdrowia oraz zabawy integracyjne. Słuchacze uczestniczą w wernisażach, spotkaniach z podróżnikami i ciekawymi ludźmi, organizowanych przez Muzeum Ceramiki, Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki i Miejską Bibliotekę Publiczną. Każdego roku Rada Słuchaczy wspiera uzdolnionych uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu. Słuchacze Uniwersytetu podejmują też badania ankietowe dla doktorantów i studentów wyższych uczelni.

Dołącz do UTW!

Przynależność do Uniwersytetu Trzeciego Wieku daje jego słuchaczom radość, szczęście, mobilizuje do aktywności umysłowej, fizycznej i społecznej. Integruje grupy, daje okazję do nawiązywania przyjaźni, serdecznych kontaktów koleżeńskich, pozwala zapomnieć o samotności. Jak powiedział jeden ze słuchaczy: bez UTW nie da się żyć!

Rekrutacja na nowy rok akademicki ruszyła w maju. Formularz zgłoszeniowy można pobrać w dziekanacie (pokój nr 6). Więcej informacji pod numerem telefonu: 75 734 15 51.

(informacja: UTW/ii)