ZSM: Kształcimy specjalistów

ZSM: Kształcimy specjalistów
fot. ZSM Bolesławiec Zespół Szkół Mechanicznych ugruntowuje pozycję jednego z wiodących ośrodków kształcenia fachowców w branży mechatroniczno-elektronicznej i samochodowej.
istotne.pl oferta, edukacja, zsm bolesławiec

Na rozwój bazy dydaktycznej Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu pozyskuje środki z funduszy unijnych. Dwa zrealizowane projekty pozwoliły doposażyć pracownie mechatroniczne w sprzęt dydaktyczny warty ponad 80 tysięcy euro. Szkoła zaangażowana jest też w projekt budowy Sieci Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku, co wiąże się z pozyskaniem wyposażenia dydaktycznego za niemal 4 mln złotych! Wszystko to sprawia, że „mechanik” ugruntowuje pozycję jednego z wiodących ośrodków kształcenia specjalistów w branży mechatroniczno-elektronicznej oraz samochodowej w regionie.

ZSM dobrze przygotowuje swoich wychowanków do życia w globalnym społeczeństwie informacji oraz do korzystania z technologii informacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów. Przy szkole funkcjonują warsztaty, co pozwala na przeprowadzenie pełnego cyklu kształcenia praktycznego adeptów wszystkich kierunków. Obecnie budowane są nowoczesne warsztaty szkolne branży samochodowej, mechatronicznej i mechanicznej.

fot. Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu

20 kwietnia 2012 r. w Teatrze Starym w Bolesławcu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej a Zespołem Szkół Mechanicznych. Celem umowy jest zapewnienie uczniom jak najwyższego poziomu nauczania. Uczniowie ZSM uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych na PWr, a studenci Politechniki jeszcze w maju tego roku będą ćwiczyć na nowoczesnych urządzeniach mechatronicznych w bolesławieckim „mechaniku”.

Klasy ślusarzy i operatorów obrabiarek skrawających patronatem objął zgorzelecki Kopex-Famago Sp. z o.o. Uczniowie tych kierunków mają zagwarantowane stypendia, ufundowane przez firmę, a abolwenci – pracę w Famago.

W szkole istnieją możliwości pogłębiania wiedzy zawodowej, rozwijania zainteresowań sportowych i artystycznych. Klasy mechaników i elektromechaników pojazdów samochodowych w trakcie nauki odbywają bezpłatny kurs nauki jazy samochodem!!!

„Mechanik” co roku prowadzi szereg akcji mających na celu ułatwienie absolwentom znalezienie pracy po ukończeniu szkoły. W roku szkolnym 2011/2012 – dzięki aktywności nauczycieli realizujących projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku – uczniowie ZSM wzięli udział w kursach dających nowy zawód. Kurs spawacza metodą MAG ukończyło 45 osób, 77 zdobyło uprawnienia kierowcy wózka widłowego z obsługą butli gazowych, 30 uczniów – uprawnienia elektryczne SEP do 1kV, a 47 uczniów uczestniczy w kursie kategorii T.

W ZSM funkcjonuje dobrze wyposażona biblioteka, posiadająca ponad 12 tysięcy woluminów, oraz centrum multimedialne ze stanowiskami komputerowymi. Działa tu także Koło Czytelniczo-Medialne, koło PCK, koło kartingowe oraz zespół artystyczny „Mechanicus”. Uczniowie biorą udział w olimpiadach zawodoznawczych, m.in. w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej; uczestniczą w wycieczkach zawodoznawczych, m.in. w Targach Samochodowych „Motor Show”, Targach Energii Odnawialnej „Green Power” oraz Targach Innowacji Technologii Mechanicznej w Poznaniu.

fot. Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu

Efektem wielorakich działań wychowawczo-dydaktycznych są sukcesy nie tylko w turniejach zawodowych czy rywalizacji sportowej, ale również w konkursach fizycznych i matematycznych. Uczniowie „mechanika” aktywnie uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa oraz w działaniach charytatywnych, takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza czy Opłatek Niepełnosprawnych.

Zarówno grono przyjaznych uczniom, doświadczonych i dobrze wykwalifikowanych pedagogów, jak i rozbudowana baza dydaktyczna gwarantują kształcenie na wysokim poziomie. W szkole istnieje szereg zajęć pozalekcyjnych, które ułatwiają zgłębianie wiedzy. Tym, którzy chcą się przygotować do egzaminu maturalnego, a następnie podjąć naukę na wyższych uczelniach, ZSM gwarantuje rzetelną edukację ogólnokształcącą. Szkoła zapewnia jednocześnie solidny poziom przygotowania zawodowego, co pozwala jej absolwentom odnaleźć swoje miejsce i na rodzimym, i na europejskim rynku pracy.

(informacja: ZSM/ii)