Rozpoczęła się restrukturyzacja PWiK

Rozpoczęła się restrukturyzacja PWiK
fot. PWiK Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – to pierwszy krok w kierunku oczekiwanej od lat komunalizacji PWiK.
istotne.pl piotr roman, ministerstwo, józef burniak, pwik bolesławiec

Minister Skarbu Państwa – na wniosek prezydenta Bolesławca – podpisał 5 listopada akt komercjalizacji, na mocy którego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej prezesem został Ireneusz Maszko, dotychczasowy dyrektor przedsiębiorstwa.

Decyzja ministerstwa, będąca następstwem trwającego procesu masowej komercjalizacji ostatnich przedsiębiorstw państwowych, to pierwszy etap restrukturyzacji PWiK. Restrukturyzacji, która może zakończyć się – oczekiwaną od lat – komunalizacją przedsiębiorstwa.

„Decyzja o komercjalizacji to bardzo długo oczekiwana informacja, która nadeszła z ministerstwa“ mówi Prezydent Bolesławca Piotr Roman. – „Od wielu lat PWiK nie jest przedsiębiorstwem miejskim, co jest ewenementem w naszym kraju. Dlatego ten pierwszy krok tak nas cieszy i powoduje, że jest coraz bliżej do komunalizacji, do odzyskaniu przez samorząd miejski przedsiębiorstwa“.

„Bardzo cieszę się, że tak się stało” komentuje decyzję ministerstwa Józef Burniak, były dyrektor PWiK. Zdaniem byłego prezydenta Bolesławca, komercjalizacji dokonać można było wcześniej. „Wniosek o komercjalizację można było złożyć po 14 maja 2006 roku, a więc prawie półtora roku temu, bo wtedy dopiero zaistniały prawne możliwości komercjalizacji i komunalizacji” tłumaczy Józef Burniak. Według niego, poprzedni tymczasowy kierownik PWiK wniosek przygotował wyjątkowo nieudolnie. Nowo wybrany dyrektor musiał zrobić to powtórnie.

(informacja GA)

Aktualizacja 2007-11-10 11:30

Komentarz Andrzeja Chodyry, byłego tymczasowego kierownika PWiK

"Wyjątkowo nieudolnie to Pan Burniak zarządzał PWiK i to tak naprawdę uniemożliwiało komercjalizację. Bałagan w obszarze majątkowym i finansowym sprawił, że minister nie mógł podjąć decyzji o komercjalizacji przedsiębiorstwa. Korekta tych nieprawidłowości była czasochłonna. Stąd komercjalizacja przedłużała się. Po skorygowaniu sprawozdania finansowego złożony został kolejny wniosek, zaakceptowany przez ministra. Skutkiem naprawienia błędów poprzedniego kierownictwa było zapłacenie zaległych zobowiązań podatkowych. Liczę na to, że prowadząca w tej sprawie postępowanie prokuratura ustali zakres i osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy."