Bolesławiec spadł w rankingu „Rzeczpospolitej”

Bolesławiec spadł w rankingu „Rzeczpospolitej”
fot. B.org Wyniki Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" ogłoszono 13 lipca 2007 r. W rankingu dziennika Bolesławiec uplasował się dopiero na 31 pozycji.
istotne.pl gmina, ranking, rzeczpospolita

Ranking "Rzeczpospolitej" ma na celu wskazanie i nagrodzenie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Bolesławiec, w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie, uplasował się na 31 pozycji w kraju - rok temu był na 12 miejscu. Wyróżnienie dla Gminy Miejskiej Bolesławiec 13 lipca w Warszawie odebrał Tomasz Gabrysiak, pełnomocnik prezydenta miasta ds. obsługi inwestorów.

Laureatów rankingu wybiera niezależna kapituła, której przewodniczy eurodeputowany Jerzy Buzek. Ranking przeprowadzono w oparciu o wnikliwą analizę finansów gminy. Klasyfikacja była dwuetapowa. W pierwszym etapie przeanalizowano między innymi: dynamikę wzrostu wydatków (bez środków unijnych) w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość środków unijnych czy zadłużenie samorządu w latach 2003–2006.

Jerzy Buzek i Tomasz GabrysiakJerzy Buzek i Tomasz Gabrysiakfot. UM

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 450 samorządów. W tym etapie kapituła oceniała między innymi: liczbę wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych (również lata 2003–2006), wyniki testu szóstoklasistów i gimnazjalistów w latach 2005 i 2006, liczbę nowych firm czy wydatki na promocję.

(informacja UM/GA/KG)