180 tys. zł zdobył Powiat Bolesławiecki na zajęcia pozalekcyjne

180 tys. zł zdobył Powiat Bolesławiecki na zajęcia pozalekcyjne
fot. B.org Na przełomie maja i czerwca rozstrzygnięty został konkurs na program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży. Kompleksowy projekt "Powiat twórczy, przedsiębiorczy, zdrowy" został wysoko oceniony przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
istotne.pl edukacja, pceikk bolesławiec, powiat bolesławiecki

Autorami projektu są osoby związane ze starostwem powiatowym: Dariusz Kwaśniewski, Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego, Alicja Krzyszczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego, oraz Cezariusz Rudyk, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr. Projekt "Powiat twórczy, przedsiębiorczy, zdrowy" opracowali, korzystając z ciekawych propozycji przygotowanych przez nauczycieli szkół i placówek powiatowych. Został on bardzo wysoko oceniony przez komisję konkursową. Dobitnie świadczyć może o tym fakt, że naszemu powiatowi przyznano kwotę ok. 180 tys. zł (z wnioskowanych ok. 197 tys.). To 70% wartości wszystkich realizowanych w ramach projektu przedsięwzięć. Resztę dołoży wnioskodawca.

"Powiat twórczy"

Kto na tym zyska? Przede wszystkim uczniowie. Pierwszy obszar programu ("Powiat twórczy") to ponad 1400 godzin zajęć pozalekcyjnych i programów edukacyjnych (czas realizacji: od września do końca grudnia). Tworzone i realizowane będą koła przedmiotowe z języków obcych, matematyki, języka polskiego, historii, geografii, wiedzy o kulturze, a także zajęć plastycznych i teatralnych. Szacuje się, że udział w nich weźmie ponad 1 700 uczniów i wychowanków szkół i placówek powiatowych. Dodatkowo zorganizowane zostaną tematyczne – związane ze wspieraniem osiągnięć młodzieży – szkolenia i konferencje dla nauczycieli i rodziców (w sumie 46 godzin dla ok. 500 uczestników). Cel obszaru to rozwijanie zainteresowań naukowych i artystycznych.

"Powiat przedsiębiorczy"

W drugim obszarze ("Powiat przedsiębiorczy") nauczyciele zorganizują ponad 300 godzin programów edukacyjnych z zakresu propagowania przedsiębiorczości i preorientacji zawodowej. W zajęciach tych weźmie z kolei udział ok. 400 uczniów. W ofercie znajdą się m.in.: "Przyszły inżynier – od fizyki do elektroniki", "Okiełznać bilans i wynik finansowy", "Być przedsiębiorczym" czy "Trafny wybór – pewna przyszłość zawodowa". Głównym celem tego obszaru jest próba zmiany sposobu myślenia młodych ludzi: wskazanie im możliwości nowych zawodów, wagi wykształcenia technicznego i zaawansowanych technologii oraz zaakcentowanie znaczenia przedsiębiorczości.

"Powiat zdrowy"

Zgodnie z zasadą: w zdrowym ciele zdrowy duch – trzeci obszar ("Powiat zdrowy") to prawie 700 godzin zajęć sportowych i rekreacyjnych we wszystkich najpopularniejszych dyscyplinach sportowych: piłce nożnej, koszykówce, siatkówce czy lekkoatletyce (dla ok. 500 uczestników). "Powiat zdrowy" to również niemal 300 godzin programów terapeutyczno-profilaktycznych i zdrowotnych dla ponad 700 uczniów i wychowanków. W tym obszarze realizowane będą programy przeciwdziałające uzależnieniom (alkohol i narkotyki), kursy pomocy przedmedycznej czy asertywności. Ostatnim modułem "Powiatu zdrowego" jest organizacja kilku form wypoczynku młodzieży (w tym w czasie wakacji) – w sumie blisko 50 dni wypoczynku dla około 170 osób.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli nauczycielom i wychowawcom pożytecznie wykorzystać czas na rozwój swoich podopiecznych. Pracownicy starostwa i powiatowych jednostek oświatowych zapowiadają realizację nowych projektów w kolejnych latach. Pierwszy krok został już zrobiony.

(informacja Starostwo Powiatowe/GA)