Seniorzy spróbują swych sił w konkursie fotograficznym

Seniorzy spróbują swych sił w konkursie fotograficznym
fot. www.sxc.hu Saksońskie Kuratorium ds. Obszarów Wiejskich oraz Związek Seniorów Saksonii po raz piąty organizują ogólnopolski konkurs fotograficzny dla seniorów. Swoje zdjęcia mogą nadsyłać wyłącznie osoby powyżej 55 roku życia.
istotne.pl konkurs, wystawa, fotografia, niemcy

Seniorzy wysłać mogą maksymalnie 2 zdjęcia (czarno-białe lub kolorowe, format minimalny – 13 na 18 cm, maksymalny – 20 na 30 cm). Uczestnicy konkursu zachowują prawa autorskie. Na odwrocie zdjęć należy umieścić nazwisko, wiek i adres autora. Organizatorzy nie będą brali pod uwagę negatywów, tylko odbitki. Po zakończeniu konkursu – za zgodą fotografa – prace zostaną zaprezentowane na wystawie. Konkurs ogłaszany jest na terenie całego kraju. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy seniorzy, którzy nie są fotografami z zawodu.

Zdjęcia można wysyłać na adres: Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze", 59-800 Lubań, ul. Przemysłowa 4 (tel. 075 646 2636, fax: 075 646 2637). Termin nadsyłania prac upływa 24 sierpnia (mieszkańcy Domów Dziennego Pobytu proszeni są o przesłanie zdjęć do 20 sierpnia).

Wystawa organizowana jest z okazji, przypadającego 22 września, 8 Dnia Seniora oraz 10 Dożynek Saksońskich we Frankenbergu. Intencją organizatorów, Saksońskiego Kuratorium ds. Obszarów Wiejskich oraz Związku Seniorów Saksonii, jest pokazanie życia, pracy i obyczajowości seniorów, którzy pozostali młodzi duchem.

(informacja UM/GA)