Stypendia naukowe czekają na najzdolniejszych

Stypendia naukowe czekają na najzdolniejszych
fot. Internet Rozpoczął się nabór wniosków w siódmej edycji Konkursu Stypendialnego "zDolny Śląsk". Stypendia naukowe czekają na około 50 najzdolniejszych uczniów dolnośląskich szkół.
istotne.pl konkurs, edukacja, stypendium, śląsk

Największy konkurs stypendialny na Dolnym Śląsku organizowany jest przez Fundację Edukacji Międzynarodowej i samorząd dolnośląski. Szansę na roczne stypendia w wysokości od 1 500 do 2 500 zł mają uczniowie z całego regionu, którzy poszczycić się mogą znaczącymi sukcesami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, osiągniętymi w minionym roku szkolnym.

Najzdolniejszych – na podstawie aplikacji nadesłanych przez samych zainteresowanych – wybierze Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. O stypendia mogą starać się zarówno uczniowie wszystkich typów szkół z całego województwa, jak i studenci pierwszych 3 lat studiów. Uczniowie muszą pochwalić się ponadprzeciętnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi w bieżącym roku szkolnym. Osiągnięciom w każdej dziedzinie powinna towarzyszyć wysoka średnia ocen oraz wysoka aktywność społeczna kandydatów. W przypadku studentów poprzeczka postawiona jest wyżej. Muszą oni mieć na swoim koncie sukcesy na skalę międzynarodową.

Fundacja Edukacji Międzynarodowej czeka na wnioski do 5 września br. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi w drugiej połowie października. Wybrane osoby otrzymywać będą stypendium przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego 2007/2008. Pieniądze pochodzą m.in. ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz ze środków przekazanych przez osoby fizyczne w ramach 1% odpisu podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Stypendia pomostowe

Jednocześnie informujemy, że – równolegle do konkursu "zDolny Śląsk" – trwa nabór wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów pierwszego roku magisterskich studiów dziennych z małych miejscowości Dolnego Śląska. Kandydaci na "stypendystów pomostowych" mają szanse na roczne stypendia w wysokości aż 3800 zł. Mogą ubiegać się o nie tylko do 10 sierpnia 2007 roku.

(informacja Fundacja Edukacji Międzynarodowej/GA)

Zobacz także

Więcej o stypendiach