20 ankieterów poszukuje Urząd Marszałkowski

20 ankieterów poszukuje Urząd Marszałkowski
fot. sxc.hu Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego poszukuje 20 ankieterów.
istotne.pl ankieta, powiat, urząd marszałkowski, powiat bolesławiecki

Ankieterzy zbierać będą informacje o dolnośląskich organizacjach pozarządowych. 20 osób pracować będzie na terenie wyznaczonego powiatu. Do obowiązków każdego z nich będzie należało dotarcie do wszystkich organizacji w powiecie, przeprowadzenie wywiadu-ankiety i zebranie odpowiedzi w formie raportu. Zadanie to należy zrealizować od 1 sierpnia do 15 września 2007 r.

Zgłoszenia można przesyłać albo na adres e-mailowy: [email protected], albo pocztą na adres Wydziału, albo też telefonicznie (numer 071 340 63 84, 071 340 67 44). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 lipca.

W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko, data urodzenia
  • adres zamieszkania, email, telefon
  • adres: uczelni, szkoły, zakładu pracy
  • nazwę powiatu, w którym zgłaszający się chce pracować.

Pracownicy Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego poszukują osób otwartych, rzetelnych oraz znających specyfikę działań III sektora w swoim powiecie.

(informacja Starostwo Powiatowe/GA)