Zużyty sprzęt elektryczny należy oddawać do MZGK

Zużyty sprzęt elektryczny należy oddawać do MZGK
fot. MZGK Zgodnie z ustawą zużyty sprzęt należy oddać do odpowiedniego punktu. W Bolesławcu bezpłatną utylizacją zajmuje się Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.
istotne.pl sprzęt, mzgk bolesławiec

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zobowiązuje użytkownika sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Od wakacji działalność taką prowadzi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu z siedzibą przy ulicy S. Staszica 6. Użytkownicy sprzętu elektronicznego lub elektrycznego (jedynie osoby fizyczne), mogą dostarczyć zużyty sprzęt do siedziby MZGK. Zakład zutylizuje go bezpłatnie. W przypadku konieczności transportu sprzętu z nieruchomości użytkownika, naliczana będzie opłata za transport. Odpłatnie będę także świadczone usługi przyjmowania zużytego sprzętu od przedsiębiorców.

Przepisy ustawy informują także, że sprzedawcy detaliczni i hurtowi będą przy sprzedaży sprzętu, obowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt.

(informacja A. Gergont)