360: Stadion miejski

360: Stadion miejski fot. Krzysztof Gwizdała Zamieścił: Krzysztof Gwizdała