Prezydencka przejażdżka śmieciarką legalna

Dyskusja dla wiadomości: Prezydencka przejażdżka śmieciarką legalna.


 • wojt (AsJtPT), 2011-01-04 21:16 Cytuj Zgłoś nadużycie

  No i zonk :d szpila w d... ;).

 • mariusz, 2011-01-04 21:45 Cytuj Zgłoś nadużycie

  I cały misterny plan też w piz...

 • malkontent (AE7hzz), 2011-01-04 21:45 Cytuj Zgłoś nadużycie

  art. 1. Ustawa określa: Zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; Zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu; Wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników tego ruchu; Zasady i warunki kontroli ruchu drogowego. 2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie: Koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób; A) droga publiczna - droga w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. Zm. 4)); B) droga wewnętrzna - droga w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; Wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

 • anty (AN0Wmb), 2011-01-04 21:47 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Proszę nie róbcie z nas idiotów, Prezydent stworzył zagrożenie bo na tej jak to piszecie drodze wewnętrznej odbywał się ruch osób pieszych i co by było gdyby wjechał w grupę osób.

 • xyz (An27qJ), 2011-01-04 21:47 Cytuj Zgłoś nadużycie

  "Hulaj dusza" jutro jadę na rynek pojeździć koparką :) ) skoro można to można :) ).

 • malkontent (AE7hzz), 2011-01-04 21:49 Cytuj Zgłoś nadużycie

  art. 87. 1. Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z warunków określonych w pkt 1-3: Posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem; Odbywa, w ramach szkolenia, naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora; Zdaje egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.

 • Szalony Makler (AE7kRc), 2011-01-04 21:55 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Od dziś wjeżdżam na rynek i tam parkuję. I niech mi tylko policja uwagę zwróci, to ich wyśmieję.

 • Niestety, do Rynku mogą wjechać tylko uprawnione pojazdy. Ale jeśli już taki tam będzie, to może nim jeździć ktokolwiek, nawet pijany człowiek, byle ostrożnie :) Byle nie stworzył cytuję "realnego zagrożenia".

 • EDEK (AtPxcj), 2011-01-04 21:59 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Mylisz się Maklerze... Znaki są do których musisz się stosować. Jak nie przyjmiesz kwita to Sąd. Nie do przeskoczenia.

 • Swoją drogą gest prezydenta o wpłacie "mandatowej" kwoty na WOŚP jest bardzo fajny i medialny.

 • Samantha (AN0sUp), 2011-01-04 22:02 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Masz rację Malkontencie! Jaby to zwykły obywatel zrobił, byłby mandat i realne zagrożenie. Bo jak jechanie bez uprawnień wielkim, cieżarowym samochodem specjalistycznym nie jest realnym zagrożeniem dla uczestików ruchu, to chyba już tylko jeżdzenie tam czołgiem i strzelanie do ludzi może pod zagrozenie realne podpadać. Znam przypadek, że faceta pijanego ukarali mandatem, bo otworzył drzwi swojego samochodu! Policja uznała, że mógłby jednak pojechać. Uznali, że miał taki zamiar i koniec, kropka. Parkingi pod Tesco i Carrefourem są drogami wewnętrznymi, no, to zobaczymy, co nam tam można robić! Założę się, że jak światel nie włączę, bo zapomnę to tym samym stworzę realne zagrożenie. Ale to ja - zwykła bolesławianka.

 • prawie jak afera rozporkowaprawie ;)

 • As z Bolesławca (ekh2Sg), 2011-01-04 22:33 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Szkoda komentarza, jak zwykle Prezydentuś górą. Dopóki będą tacy jak on, i tacy co biją temu wszystkiemu brawo, nic się nie zmieni.

 • pozdro (AN0l2B), 2011-01-04 22:55 Cytuj Zgłoś nadużycie

  @ malkontent Cytowany prze Ciebie przepis brzmi tak: "Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie: Koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób; ". Ważny fragment - Koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób. Wiec nie rób afery- nie ma zagrożenia nie ma stosowania ustawy. Co do drogi niepublicznej: art. 2. 1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: 1) drogi krajowe; 2) drogi wojewódzkie; 3) drogi powiatowe; 4) drogi gminne. (... ). art. 7. 1. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. 2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 3. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. art. 8. 1. Drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do. Żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych. Dróg są drogami wewnętrznymi.

 • Tomcio (An27qJ), 2011-01-04 23:16 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Ech, a jak dyskutowałem z niektórymi kierowcami to nikt nie chciał mi uwierzyć że kodeks drogowy nie obowiązuje na drogach wewnętrznych. A żeby było śmieszniej to do robienia prawka zostało mi jeszcze 2 lata.