Wojewoda: możliwe grzywny dla organizatorów imprez artystycznych i rozrywkowych