Skontrolowali ponad 300 kierowców. Wszyscy byli trzeźwi

Dyskusja dla wiadomości: Skontrolowali ponad 300 kierowców. Wszyscy byli trzeźwi.


 • oli (dRjUqC), 2018-12-11 15:02 Cytuj Zgłoś nadużycie

  A butelka pusta,kto wychlał?

 • - (ALxalq), 2018-12-12 08:18 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Ludzie, czy Policja dawała wam protokół badania alkomatem do podpisania ?? Taki protokół jest obowiązkowy z kontroli alkomatem i ma być w nim podana przyczyna badania !!

 • - (ALxalq), 2018-12-12 09:27 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Funkcjonariusze Policji poddający kierowców badaniom na zawartość alkoholu w organizmie, nie dokonują pouczeń, o przysługującym im prawie do żądania sporządzenia protokołu z tej czynności. Protokoły często nie są sporządzane także w sytuacjach, kiedy jest to obowiązkowe, a więc w przypadkach badań na obecność w organizmie substancji działających podobnie jak alkohol.
  Stosowanie protokołów na zawartość w organizmie alkoholu regulują przepisy wewnątrz policyjne zawarte w zarządzeniu nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol (Dz. Urz. KGP nr 9, poz. 40). Do zarządzenia załączono wzór protokołu badania na zawartość alkoholu.
  Stosowanie protokołów badań na zawartość środków działających podobnie jak alkohol określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1104). Do rozporządzenia załączono wzór protokołu badania.

  źródło: http://prawonadrodze.org.pl/protokoly-badan-na-zawartosc-w-organizmie-alkoholu-lub-srodkow-dzialajacych-podobnie-jak-alkohol/