Kolizja między Osłą a Różyńcem. Dwie osoby ranne

Dyskusja dla wiadomości: Kolizja między Osłą a Różyńcem. Dwie osoby ranne.