Tylko do uczniów II LO niezadowolonych ze swojej szkoły

Dyskusja dla wiadomości: Tylko do uczniów II LO niezadowolonych ze swojej szkoły.


 • Anonim (ANxcun), 2015-09-22 11:52 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Proszę mnie nie pozdrawiać tylko dodać mój wpis!

 • Anonim (e9Damt), 2015-09-22 12:03 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Żenujący poziom "Artykułu"... Proszę wybaczyć, ale częstowanie czytaczy tego typu tekstami jest uwłaczające... Wolność słowa wolnością, ale na litość boską, kto pozwala na publikacje tego tworu? Nie pozostaje nic więcej niż pogratulować autorce braku talentu.

 • Anonim (ANxcun), 2015-09-22 12:20 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Artykuł,który pozwoliła sobie pani napisać jest ewidentnym dowodem na to,że skończyły się pani jakiekolwiek argumenty i tym samym pokazała pani poziom jaki pani prezentuje.Pański artykuł jest na bardzo niskim poziomie.Nie wiem,czy pani przed opublikowaniem jego,w ogóle go przeczytała?W artykule tym obraża Pani nasze dzieci,na co ja się po prostu nie godzę.
  Jako rodzic uważam,że moje dziecko niczego nadzwyczajnego od szkoły nie oczekuje...jest bardzo dobra uczennicą,uzdolnioną, pracowitą i do tego inteligentną.Jest młodym człowiekiem,przed którym życie.Nienawidzi hipokryzji i sztucznego udawania.Nie obraża ,nie opluwa i " nie oblewa ciepłym moczem ludzi",(tak jak to pani ujęła),a tym bardziej P.dyrektora.Chce tylko,aby to co robi dla szkoły było przez dyrektora doceniane,to tak wiele?
  Wszelkie osiągnięcia uzdolnienia i talent zawdzięcza sobie ,swojej ciężkiej pracy,determinacji i pasji,z jaką to czyni.
  Nie mam pojęcia jaka jest pani rola w życiu II LO,ale po przeczytaniu artykułu sądzić można ,że jest pani zatrudniona na etacie.Informacje,które pani posiada i kurczowo się ich trzyma nijak pasują do rzeczywistości.Pytam-dlaczego pani w artykule wypowiada się jako" MY"???Z tego co mi wiadomo nie należy pani do grona pedagogicznego tej szkoły i w żaden sposób pani działania nie promują jej a tym co pani wczoraj zrobiła to nie wiem czy nie zaszkodzą.
  Chciałabym jako rodzic,żeby pani zrozumiała jedną rzecz: Szkoła to nie mury,to przede wszystkim uczniowie!

 • Anonim (ANI7TJ), 2015-09-22 12:25 Cytuj Zgłoś nadużycie

  .. aq inteligencja chwali

 • Anonim (ANI7TJ), 2015-09-22 12:25 Cytuj Zgłoś nadużycie

  ...a inteligencja chwali

 • Anonim (AN0rBa), 2015-09-22 12:30 Cytuj Zgłoś nadużycie
  (ANxcun) napisał(a):

  Artykuł,który pozwoliła sobie pani napisać jest ewidentnym dowodem na to,że skończyły się pani jakiekolwiek argumenty i tym samym pokazała pani poziom jaki pani prezentuje.Pański artykuł jest na bardzo niskim poziomie.Nie wiem,czy pani przed opublikowaniem jego,w ogóle go przeczytała?W artykule tym obraża Pani nasze dzieci,na co ja się po prostu nie godzę.
  Jako rodzic uważam,że moje dziecko niczego nadzwyczajnego od szkoły nie oczekuje...jest bardzo dobra uczennicą,uzdolnioną, pracowitą i do tego inteligentną.Jest młodym człowiekiem,przed którym życie.Nienawidzi hipokryzji i sztucznego udawania.Nie obraża ,nie opluwa i " nie oblewa ciepłym moczem ludzi",(tak jak to pani ujęła),a tym bardziej P.dyrektora.Chce tylko,aby to co robi dla szkoły było przez dyrektora doceniane,to tak wiele?
  Wszelkie osiągnięcia uzdolnienia i talent zawdzięcza sobie ,swojej ciężkiej pracy,determinacji i pasji,z jaką to czyni.
  Nie mam pojęcia jaka jest pani rola w życiu II LO,ale po przeczytaniu artykułu sądzić można ,że jest pani zatrudniona na etacie.Informacje,które pani posiada i kurczowo się ich trzyma nijak pasują do rzeczywistości.Pytam-dlaczego pani w artykule wypowiada się jako" MY"???Z tego co mi wiadomo nie należy pani do grona pedagogicznego tej szkoły i w żaden sposób pani działania nie promują jej a tym co pani wczoraj zrobiła to nie wiem czy nie zaszkodzą.
  Chciałabym jako rodzic,żeby pani zrozumiała jedną rzecz: Szkoła to nie mury,to przede wszystkim uczniowie!

  Dokładnie!

 • Anonim (ANUTVS), 2015-09-22 12:45 Cytuj Zgłoś nadużycie
  (ANxcun) napisał(a):

  Artykuł,który pozwoliła sobie pani napisać jest ewidentnym dowodem na to,że skończyły się pani jakiekolwiek argumenty i tym samym pokazała pani poziom jaki pani prezentuje.Pański artykuł jest na bardzo niskim poziomie.Nie wiem,czy pani przed opublikowaniem jego,w ogóle go przeczytała?W artykule tym obraża Pani nasze dzieci,na co ja się po prostu nie godzę.
  Jako rodzic uważam,że moje dziecko niczego nadzwyczajnego od szkoły nie oczekuje...jest bardzo dobra uczennicą,uzdolnioną, pracowitą i do tego inteligentną.Jest młodym człowiekiem,przed którym życie.Nienawidzi hipokryzji i sztucznego udawania.Nie obraża ,nie opluwa i " nie oblewa ciepłym moczem ludzi",(tak jak to pani ujęła),a tym bardziej P.dyrektora.Chce tylko,aby to co robi dla szkoły było przez dyrektora doceniane,to tak wiele?
  Wszelkie osiągnięcia uzdolnienia i talent zawdzięcza sobie ,swojej ciężkiej pracy,determinacji i pasji,z jaką to czyni.
  Nie mam pojęcia jaka jest pani rola w życiu II LO,ale po przeczytaniu artykułu sądzić można ,że jest pani zatrudniona na etacie.Informacje,które pani posiada i kurczowo się ich trzyma nijak pasują do rzeczywistości.Pytam-dlaczego pani w artykule wypowiada się jako" MY"???Z tego co mi wiadomo nie należy pani do grona pedagogicznego tej szkoły i w żaden sposób pani działania nie promują jej a tym co pani wczoraj zrobiła to nie wiem czy nie zaszkodzą.
  Chciałabym jako rodzic,żeby pani zrozumiała jedną rzecz: Szkoła to nie mury,to przede wszystkim uczniowie!

  Matko z logiki jedyna, czego oni ucza w szkole, jeśli taka podstawowa rzecz jak logiczne myślenie zawodzi, a pojawia się zaklinanie rzeczywistości, byle tylko moje było na wierzchu?
  Ten artykuł nie jest na nic dowodem, a już na pewno ewidentnym. To sprzeciw dorosłej, doświadczonej osoby na to, jak teraz niektórym młodym woda sodowa do łepków uderzyła i na ich wyobrażenia o życiu. Poczytajcie Billa Gatesa, on myśli to samo, co pani Hanaf.

  Rule 1: Life is not fair – get used to it!
  Zasada 1: Życie nie jest fair – przyzwyczaj się do tego!

  Rule 2: The world doesn’t care about your self-esteem. The world will expect you to accomplish something BEFORE you feel good about yourself.
  Zasada 2: Świat nie dba o Twoją samoocenę. Świat będzie oczekiwał, że czegoś dokonasz ZANIM będziesz z siebie zadowolony.

  Rule 3: You will NOT make $60,000 a year right out of high school. You won’t be a vice-president with a car phone until you earn both.
  Zasada 3: NIE będziesz zarabiał 60 000 dolarów rocznie zaraz po szkole. Nie będziesz wiceprezesem z telefonem w samochodzie, dopóki nie zasłużysz na jedno i drugie.

  Rule 4: If you think your teacher is tough, wait till you get a boss.
  Zasada 4: Jeśli myślisz, że twój nauczyciel jest surowy, poczekaj aż będziesz miał szefa.

  Rule 5: Flipping burgers is not beneath your dignity. Your Grandparents had a different word for burger flipping: they called it opportunity.
  Zasada 5: Przewracanie hamburgerów na patelni nie jest poniżej twojej godności. Twoi Dziadkowie mieli inne określenie na przerzucanie hamburgerów: oni nazywali to szansą.

  Rule 6: If you mess up, it’s not your parents’ fault, so don’t whine about your mistakes, learn from them.
  Zasada 6: Jeśli coś schrzanisz, to nie będzie wina twoich rodziców, więc nie użalaj się nad swoimi błędami, ucz się z nich.

  Rule 7: Before you were born, your parents weren’t as boring as they are now. They got that way from paying your bills, cleaning your clothes and listening to you talk about how cool you thought you were. So before you save the rain forest from the parasites of your parent’s generation, try delousing the closet in your own room.
  Zasada 7: Zanim się urodziłeś, twoi rodzice nie byli tak nudni jak teraz. Stali się tacy od płacenia twoich rachunków, prania twoich rzeczy i wysłuchiwania twojego gadania o tym, jaki twoim zdaniem jesteś super. Więc zanim zaczniesz zbawiać lasy tropikalne przed pasożytami z pokolenia twoich rodziców, spróbuj pozbyć się robactwa z szafy we własnym pokoju.

  Rule 8: Your school may have done away with winners and losers, but life HAS NOT. In some schools, they have abolished failing grades and they’ll give you as MANY TIMES as you want to get the right answer. This doesn’t bear the slightest resemblance to ANYTHING in real life.
  Zasada 8: Może twoja szkoła wyeliminowała zwycięzców i pokonanych, ale życie NIE. W niektórych szkołach zniesiono oceny niedopuszczające i można próbować TYLE RAZY ile się chce, żeby wpaść na właściwą odpowiedź. To w najmniejszym stopniu nie przypomina CZEGOKOLWIEK w prawdziwym życiu.

  Rule 9: Life is not divided into semesters. You don’t get summers off and very few employers are interested in helping you FIND YOURSELF. Do that on your own time.
  Zasada 9: Życie nie dzieli się na semestry. Nie ma letniej przerwy i tylko bardzo nieliczni pracodawcy chcą ci pomóc ODNALEŹĆ SIEBIE. To rób w czasie prywatnym.

  Rule 10: Television is NOT real life. In real life people actually have to leave the coffee shop and go to jobs.
  Zasada 10: Telewizja to NIE jest prawdziwe życie. W prawdziwym życiu ludzie naprawdę muszą wyjść z kawiarni i wracać do pracy.

  Rule 11: Be nice to nerds. Chances are you’ll end up working for one.
  Zasada 11: Bądź miły dla kujonów. Całkiem możliwe, że skończysz, pracując dla jednego z nich.

 • Reklama

 • Anonim (ANxcun), 2015-09-22 13:46 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Widać jak tobie odebrało myślenie -żenada!

 • Anonim (vrYmj), 2015-09-22 13:52 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Widząc poziom tego tekstu bał bym się posłać własne dziecko do tej szkoły. Jaka szkoła tacy uczniowie, a portal Istotne nie powinien w ogóle nawet myśleć o publikowaniu takich tekstów. Dno....

 • Anonim (ANUxHQ), 2015-09-22 14:16 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Ulala, jakie wyszukane słownictwo w artykule :D Dziennikarstwo przez duże "dz"...

 • Anonim (vrY0w), 2015-09-22 14:43 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Za takie wypociny pisane na kolanke powinno się się z miejsca tracić prawo do publikacji tekstów w internecie. Brak ładu iskładu, a o sensie I prawdziwości tego co Pani pisze juz nie wspomnę. Wstyd.

 • Anonim (vrY0F), 2015-09-22 14:55 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Poziom nauczania nie jest zły, nauczyciele też nie. Najgorszy jest dyrektor, który wszystkie sukcesy uczniów przypisuje sobie. Do wielu konkursów nie przykłada palca. A później tylko artykuł na istotnych "sukces 2lo w konkursie... " jestem uczennicą 2lo od ponad roku i wiem jak to wygląda od środka - winda jest bo są niepełnosprawne osoby w szkole, po za tym UE dołożyła kasę a ministerstwo edukacji kazała - więc winda jest. Przez jakiś czas w szkole były "słodkie środy " - każda klasa piekła ciasta, babeczki etc. I sprzedawała je, żeby zarobione pieniądze oddać do kieszeni dyrektora.

  Gratuluję inwencji twórczej i wyobraźni autorce tekstu, bo tylko tak można wytłumaczyć ten artykuł.
  Pozdrawiam.

 • Anonim (AjWoVh), 2015-09-22 15:02 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Parodia z tym cholernym certyfikatem i cała tą nagonka na szkołę "elitarną"... jeżeli na mat-fizie na 35 osob w klasie tylko 6 ma ocenę pozytywną ze sprawdzianu to nie wiem kto tu jest elitą i w czym. Szkoła wspiera uzdolnienia ? sorry ale nie bardzo... Będąc reprezentantem szkoły w różnych dyscyplinach sportowych miałem więcej problemów niż korzyści z tych wyjazdów i jedyną moją nagrodą był uścisk ręki naszego wspaniałego dyrektora... I serio współczuję młodszym rocznikom, że nie wybrały technikum, bo po LO jedyne co nas czeka to emigracja...

 • Anonim (AjWLQT), 2015-09-22 15:43 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Pani Grażyno,
  o szkoły średnie nikt na rozmowach kwalifikacyjnych nie pyta,
  Sprawdzone info, pozdrawiam

 • Anonim (AkNpn1), 2015-09-22 15:51 Cytuj Zgłoś nadużycie

  Dziwna szkoła i dziwne praktyki. Mając zastrzeżenia do nauczycieli, my rodzice poprosiliśmy wychowawczynię o poproszenie dyrektora do klasy, aby rozwiązać problem. Zapobiegliwa pani poprosiła nas oto, że sama spróbuje porozmawiać z nauczycielami, co do których były zastrzeżenia a jeśli dalej będa problemy to dopiero poprosi dyrektora o pomoc.No tak kobieta się zaangażowała, że po dwóch tygodniach uciekła na urlop zdrowotny mając głęboko ........ nas rodziców jak i nasze dzieci.Naszczęście nie jest to jedyna szkoła w Bolesławcu drugie poszło do ILO i jes o niebo lepsze

Reklama