Zarząd Powiatu z absolutorium. WSZYSCY radni głosowali ZA

Dyskusja dla wiadomości: Zarząd Powiatu z absolutorium. WSZYSCY radni głosowali ZA.


Reklama