starszy mały piesek, czarny błąka się w stronę wojska