Strefa łączy szkoły i pracodawców

Strefa łączy szkoły i pracodawców
fot. Powiat Zgorzelecki W bogatyńskim Zespole Szkół Zawodowych prezeska kamiennogórskiej strefy ekonomicznej zaprezentowała strefowy klaster edukacyjny.
istotne.pl strefa, konferencja, edukacja, przedsiębiorca, iwona krawczyk

Na zaproszenie wicestarosty Mariusza Tureńca Iwona Krawczyk, szefowa Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Gospodarczej Małej Przedsiębiorczości, przedstawiła w Zespole Szkół Zawodowych im. Świętej Barbary w Bogatyni strefowy klaster edukacyjny. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatowych szkół zawodowych oraz lokalni przedsiębiorcy.

Strefowy Klaster Edukacyjny to pierwszy w Polsce program dotyczący kształcenia zawodowego w oparciu o potencjał inwestycyjny strefy, której zadaniem jest diagnoza potrzeb, dobór partnerów i zamawianie kierunków kształcenia, czyli „swatanie” szkół zawodowych i przedsiębiorców.

Projekt zakłada planowanie kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów (wybór zawodu ma być decyzją świadomą, uwzględniającą zarówno preferencje, jak i możliwość dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego), a także rozwój kluczowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców. Pracodawca w programie funkcjonuje jako praktyk, kreujący rynek pracy, realizujący treści i metody kształcenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy, oferujący miejsca pracy wyszkolonym uczniom.

Po prezentacji zarówno zgorzelecka „Emilka”, jak i bogatyński „Górnik” zgłosiły się do udziału w programie.

Powiat Zgorzelecki/ii