Radni powiatu

Jak głosować? Głosować można na jedną lub kilka pozycji co 10 minut dodając lub odejmując punkt (łapka w górę, łapka w dół). Po zaznaczeniu pozycji należy kliknąć na dole strony przycisk „Oddaj głos”. Ranking jest aktualizowany na bieżąco. W każdym miesiącu głosy liczymy od nowa.

Oznaczenia: liczba dodanych punktów | liczba odjętych punktów | liczba miesięcznych notowań, w których brała udział dana pozycja.

 • Alicja Sośniak
 • Andrzej Tyc
 • Artur Stanisław Bieliński
 • Bogdan Gnacy
 • Daniel Ernest Fryc
 • Eleonora Grażyna Kozieł
 • Kazimierz Słabicki
 • Konrad Wysocki
 • Krzysztof Franciszek Mazurek
 • Marek Janusz Kurzyński
 • Marian Matyjasik
 • Mariusz Włodzimierz Tureniec
 • Mirosław Celuch
 • Mirosław Sochoń
 • Stanisław Mariusz Goszczycki
 • Stanisław Mikołajczyk
 • Stanisław Żuk
 • Sławomir Artur Zawada
 • Wiesław Frelich
 • Zbigniew Ciupa