Bogdanowicz Sławomir Pphu "Instalator"

1 adres firmy 59-975 Sulików
2 nip 6151539527
3 regon 230343928
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych; Produkcja wyrobów tartacznych; Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; Produkcja opakowań drewnianych; Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; Produkcja masy betonowej prefabrykowanej; Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Produkcja narzędzi; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Wytwarzanie energii elektrycznej; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;