Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa "Old Trans" Teresa Sydor

1 adres firmy Sportowa 2, 59-975 Sulików
2 nip 6151164607
3 regon 020331916
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Pozyskiwanie drewna; Produkcja masy betonowej prefabrykowanej; Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja maszyn; Demontaż wyrobów zużytych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;