Firma Usługowo-Handlowa Idea Trela Ireneusz

1 adres firmy ŚWIERCZEWSKIEGO 33/1, 59-930 Pieńsk
2 nip 6151027891
3 regon 230315547
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Wykończanie wyrobów włókienniczych; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Pozostałe formy udzielania kredytów; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych; Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;