Bogusław Dyk Newimpuls- Centrum Rozwoju Osobistego i Biznesu

1 adres firmy PARTYZANTÓW 30/1, 59-930 Pieńsk
2 nip 6151386638
3 regon 231073744
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Wydawanie książek; Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); Wydawanie gazet; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z projekcją filmów; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Pozostałe badania i analizy techniczne; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; Badanie rynku i opinii publicznej; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;