Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Adr-Jan" Jan Kita

1 adres firmy 59-930 Pieńsk
2 nip 6151002833
3 regon 230020154
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu; Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie; Produkcja wyrobów tartacznych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; Obiekty noclegowe; Pozostałe zakwaterowanie; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;