Gardjan Paweł "Mpaulo"

1 adres firmy 8 DYWIZJI WP 115/2, 59-930 Pieńsk
2 nip 6151691034
3 regon 230857290
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja artykułów piśmiennych; Pozostałe drukowanie; Produkcja sprzętu sportowego; Produkcja gier i zabawek; Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Pozostałe formy udzielania kredytów; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;