Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "Wela" Wojnicz Andrzej

1 adres firmy PARTYZANTÓW 11A, 59-930 PIEŃSK
2 nip 6150028256
3 regon 230047957
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych, pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;