Artur Ligęza

1 adres firmy ul. Ogrodowa 10, 59-930 Pieńsk
2 nip 6151767754
3 regon 022184307