Krzysztof Ogórek "Mars"

1 adres firmy ul. II Armii Woj.Polskiego 5, 59-950 Ruszów
2 nip 6151718052
3 regon 230823516