Pływacz Krystyna

1 adres firmy ul. Łużycka 15, 59-901 ZGORZELEC
2 nip 6151007813
3 regon 230021001