Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne "Bog-Pol"

1 adres firmy ul. Górska 38, 59-921 SIENIAWKA
2 nip 6151755998
3 regon 021158390
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy; Produkcja pozostałych wyrobów z gumy; Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Naprawa i konserwacja maszyn; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; Demontaż wyrobów zużytych; Odzysk surowców z materiałów segregowanych; Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową dróg i autostrad; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Przygotowanie terenu pod budowę; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Transport drogowy towarów; Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;