Marcin Kleszczyński

1 adres firmy ul.Górna Nr20A, 59-940 Węgliniec
2 nip 6151801913
3 regon 021075639