Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Kawecki" Piotr Kawecki

1 adres firmy ul. Tadeusza Kościuszki 34, 59-920 BOGATYNIA
2 nip 6151004387
3 regon 230200330
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Wykonywanie instalacji elektrycznych; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa; Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii; Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;