Jerzy Kowalczyk Jurgen Electronics

1 adres firmy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 37B, 59-920 Bogatynia
2 nip 6151724905
3 regon 022516465