Adk System Agnieszka Kicmal

1 adres firmy ul. Spokojna 5, 59-920 BOGATYNIA
2 nip 6151168597
3 regon 020724805
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego; Produkcja pozostałych pomp i sprężarek; Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych; Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych; Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; Naprawa i konserwacja maszyn; Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych; Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej; Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Transport rurociągami paliw gazowych; Transport rurociągowy pozostałych towarów; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Lekarz ogólny, rodzinny; Działalność fizjoterapeutyczna; Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego; Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;