Grand Kamień Łukasz Dubiecki

1 adres firmy ul. Aleksandra Puszkina 20, 59-920 Bogatynia
2 nip 6151941844
3 regon 022092462
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja wyrobów budowlanych z betonu; Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu; Produkcja masy betonowej prefabrykowanej; Produkcja zaprawy murarskiej; Produkcja cementu wzmocnionego włóknem; Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego; Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Transport drogowy towarów; Pozostałe pośrednictwo pieniężne; Leasing finansowy; Pozostałe formy udzielania kredytów; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe; Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; Nauka języków obcych; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;