Kamiński Krzysztof Fhpu Dekar Dach

1 adres firmy DASZYŃSKIEGO 22, 59-920 BOGATYNIA
2 nip 6151794857
3 regon 020209196
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; Obróbka mechaniczna elementów metalowych; Produkcja pojemników metalowych; Produkcja opakowań z metali; Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn; Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; Wykonywanie instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Tynkowanie; Zakładanie stolarki budowlanej; Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; Malowanie i szklenie; Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Sprzedaż hurtowa metali i rud metali; Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Transport drogowy towarów; Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;