Patryk Smardzewski Fabricator Spawalnictwo

1 adres firmy ul. Tadeusza Kościuszki 49, 59-920 Bogatynia
2 nip 6151656262
3 regon 021759450