"Szyk" Danuta Kędzierska

1 adres firmy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 14, 59-920 Bogatynia
2 nip 6151501677
3 regon 360414984