Crimsoft

1 adres firmy WYCZÓŁKOWSKIEGO 50D, 59-920 BOGATYNIA
2 nip 6151948496
3 regon 021247483
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury; Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Działalność agencji informacyjnych; Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; Działalność agencji reklamowych; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Działalność fotograficzna; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;