Abix Dariusz Walęga

1 adres firmy ul. Stanisława Wyspiańskiego 45, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151824311
3 regon 231236525