Czułowska Anetta Ksiegowość i Doradztwo Biznesowe

1 adres firmy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 50, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151201484
3 regon 022203631
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Działalność prawnicza; Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność związana z tłumaczeniami; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;