Małgorzata Socha

1 adres firmy ul. Warszawska 48, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151010123
3 regon 003280649