Mka Maciej Lech

1 adres firmy ul. Bohaterów Getta 6, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151723544
3 regon 022462953