Gruszecki Rafał

1 adres firmy ALEJA UJAZDOWSKA 7, 59-900 ZGORZELEC
2 nip 6121642628
3 regon 021109960
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Naprawa aut, mechanicy, warsztaty; Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli (naprawa i konserwacja) oraz części i akcesoriów do nich; Transport drogowy towarów; Działalność usługowa związana z przeprowadzkami; Pozostała działalność pocztowa i kurierska; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Działalność agencji reklamowych; Działalność związana z tłumaczeniami; Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; Działalność związana z pakowaniem; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;