Oscarr Anna Buzbas

1 adres firmy ul. Górnicza 17D, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6151557100
3 regon 020034160
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek; Pozostałe drukowanie; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Transport drogowy towarów; Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagająca edukację; Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;