Firma Wielobranżowa Aneta Tajner A) Zajazd Karczma B) Zakł71365"

1 adres firmy ul. Jeleniogórska 24, 59-900 ZGORZELEC
2 nip 6151159902
3 regon 230456029
4 ranking sprawdź (0 głosów)
Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu; Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu; Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego; Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych; Wytwarzanie gotowych posiłków i dań; Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana; Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa; Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych; Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki; Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; Hotele; Obiekty noclegowe; Pozostałe zakwaterowanie; Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; Ruchome placówki gastronomiczne; Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; Przygotowywanie i podawanie napojów; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;