Dominik Miszczak

1 adres firmy ul. Jana Kilińskiego 15, 59-900 Zgorzelec
2 nip 6152001623
3 regon 022322057